தமிழ்நாடு அரசு | Government of Tamil Nadu
        |        |         Screen Reader Access |  A+  A   A-
banner
வருவாய் நிருவாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம்

மாவட்ட நிருவாகம்தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களின் நிருவாகம் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் கீழ் இயங்கிவருகிறது. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் / மாவட்ட நடுவரின் மேற்பார்வையின் கீழ் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான பல துறைகளைச் சார்ந்த மாவட்ட நிலை அலுவலர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

District Administration

Untitled Document